Sathya Sai dienst

Het Sathya Sai Centrum Utrecht - onderdeel van de wereldwijde Sathya Sai International Organisation (SSIO) - is een spirituele organisatie die devotionele, educatieve en dienstverlenende activiteiten verricht.

De Sathya Sai International Organisation (SSIO) staat voor de eenheid van alle godsdiensten en is gericht op persoonlijke spirituele ontwikkeling door het in praktijk brengen van de menselijke waarden Waarheid, Rechtschapenheid, Vrede, Liefde en Geweldloosheid, zoals Sathya Sai Baba deze uiteen heeft gezet.

Elke zondag wordt om 10.00 uur een devotionele dienst gehouden, waarin samen devotionele liederen gezongen worden waarbij alle namen van God en de universele eenheid van alle godsdiensten tot uitdrukking komen.

De devotionele dienst op zich duurt 5 kwartier; daarna vindt er koffie-/ theedrinken plaatst voor onderling contact en informatie- uitwisseling; eenmaal per maand wordt een studiekring gehouden en wordt het samen zingen van devotionele liederen geoefend.

Iedereen is altijd welkom. Je hoeft je niet aan te melden. Je kunt vrij binnen lopen. De bijeenkomsten van de Sathya Sai International Organisation staan altijd open voor wie wil.

​Verdere informatie over het centrum kan verkregen worden via info@sathyasai.nl of op de website http://sathyasai.nl/home/.

 

Lokalen  
Wevehuis  

Wevelaan 4

 

3571 XS Utrecht

 

Contact

anbi_wevehuis.png