Stichting Het Wevehuis

Stichting Het Wevehuis is in 2013 opgericht door actieve bewoners uit Tuindorpoost om buurtruimte Het Wevehuis voort te zetten als buurthuis in zelfbeheer.
Het doel van de stichting zoals vastgelegd in de statuten is:

1. De stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van de sociale cohesie tussen en welzijn van de bewoners van de diverse wijken van de gemeente Utrecht in het algemeen en de bewoners van Tuindorp, Tuindorp-Oost en Voordorp in het bijzonder, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:
a.    het huren van het te Utrecht aan de Wevelaan 4 gelegen registergoed, waarin het buurthuis ‘Het Wevehuis’ zal worden geëxploiteerd, en /of
eventuele toekomstige ruimten;
b.    het creëren van de randvoorwaarden ten behoeve van het gebruik en beheer door de buurtbewoners van het pand gelegen aan de Wevelaan
4 te Utrecht, en/of eventuele toekomstige ruimten;
c.    het organiseren en faciliteren van de diverse activiteiten in het buurthuis, met inachtneming van een experimentele vorm van zelfbeheer door de buurtbewoners, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

3.    Exploitatie van een door de stichting exploiteren buurthuis geschiedt steeds ter uitvoering en financiering van het doel van de stichting.
4.    De stichting beoogt niet het maken van winst.

 
 

 

Lokalen  
Wevehuis  

Wevelaan 4

 

3571 XS Utrecht

 

Contact

anbi_wevehuis.png